Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopati)


Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopati)

Gerçek Hayattan Bir Örnek

60 yaşında kadın hasta, 1 gün önce çok sevdiği eşini kaybetmiştir. Bu üzüntülü döneminde göğüs ağrısı olması üzerine acil polikliniğe başvurmuştur. Çekilen EKG ve yapılan kan tetkikleri kalp krizi ile uyumlu bulunarak, hastaya hemen koroner anjiyografi yapılmıştır. Yapılan anjiyografide koroner damarlar açık bulunmuştur. Yapılan sol karıncık anjiyografisinde, kalbin uç kısmında balonlaşma ile uyumlu görünüm izlenmiştir. Hastaya, Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopati) tanısı konularak yoğun bakıma yatırılmış ve ilaç tedavisiyle izlem kararı verilmiştir.

Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kadriyomiyopati) Tanısı Nasıl Konur?

İlk olarak 1990 yılında Japonya’da Sato ve arkadaşları tarafından tanımlanan bu sendromda hastalar, genellikle kalp krizi semptomları olan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvururlar. Nadiren kardiyojenik şok tablosuna sebep olabilir. Genellikle elektrokardiyografilerinde (EKG) ve kan tetkiklerinde kalp krizine benzer değişiklikler tespit edilir. Hasta alelacele koroner anjiyografi laboratuvarına alınır fakat yapılan koroner anjiyografide damarlar normal bulunur. Yapılan sol karıncık anjiyografisinde, kalbin apeks (uç) bölgesinin balonlaştığı gözlenir. Nadiren apikal balonlaşma dışında diğer segmentlerin lokal balonlaşması görülebilir. Ekokardiyografi (EKO) ile de kalpteki bu balonlaşma tespit edilebilir. Görüntülemede kalbin kasılması sırasında sol karıncığın uç kısmının aldığı şekil, Japoncadaki Takotsubo'ya (ahtapot yakalamak için kullanılan boynu dar gövdesi geniş balon şeklindeki seramik çömlek) benzediği için hastalık Takotsubo Kardiyomiyopati olarak isimlendirilmiştir.

Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopati) Görülme sıklığı ve prognozu nasıldır?

Çalışmalarda akut koroner sendrom dediğimiz kalp krizi geçiren hasta grubunun %1,7-2,2'sine Takatsubo Kardiyomiyopati tanısı konulmuştur. En sık Asya ve Kafkasya ırkında görülür. Çocuk ve gençlerde görülebilmesine rağmen ortalama görülme yaşı 67'dir. Bildirilen vakaların %90'dan fazlası menopoz sonrası kadınlardır. Hastalık genellikle iyi seyreder. Hastaların %95'i 4-8 hafta içerisinde iyileşir. Maalesef hastaların %1-3'ünü bu hastalıktan kaybederiz.
Stres Hormonları Baş Sorumlu
Kesin sebebi bilinmemekle birlikte, stres hormonlarındaki artış ve menopoz sonrası kadınlardaki östrojen azlığı en önemli sorumlu tutulan mekanizmalardır. Deneysel olarak yumurtalıkları çıkartılıp menopoza sokulan farelerde, östrojen verildikten sonra strese maruz kalma sonucunda kalbin kasılma fonksiyonlarında daha az etkilenme izlenmiştir. Kalbi kırılan insanın vücudunda stres hormonları özellikle adrenalin bolca salınır. Bu hormonlardaki artışa kalp kasının uç bölgesinin daha duyarlı olduğu ve bu bölgede kasılma fonksiyonlarında azalmaya sebep olarak balonlaşmaya neden olduğu düşünülmektedir.

Kırık Kalp Sendromu'nun (Takotsubo Kardiyomiyopati) Ortaya Çıkmasını Tetikleyen Stres Faktörleri

•Yakın akrabaların kaza veya hastalık sonrası aniden vefat etmesi
•Aşırı heyecan
•Ekonomik kayıplar
•Doğal afetler
•Araba kazaları
•Ani sürprizler
•Sevgilisi tarafından terk edilmek
•Şiddetli tartışmalar
•Alınan kötü haberler (kanser teşhisi gibi)
•Cerrahi girişimlere bağlı stres
•Endoskopik işlemlere bağlı stres
•Astım atakları

Kırık Kalp Sendromu (Takotsubo Kardiyomiyopati) Tedavi

Bu hastalığa özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte standart kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlardan beta blokerler, ACE inhibitörleri ve diüretikler tedavide kullanılır.

Önlem olarak ne yapılabilir?
Stresi yönetebilmek, başa çıkabilmek ve daha rahat bir insan olabilmek önemlidir. Üzüntülü anlarda kişinin acısının yakın çevresi ve dostları tarafından paylaşılması en önemli destek mekanizmalarından birisidir. Psikiyatrik destek çok önemlidir.

Doç. Dr. Mehmet Doğan
Kardiyoloji
Medivia Hospital
Oluşturma Tarihi: 22.09.2022 09:02
Son Güncelleme: 06.10.2022 01:50
Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...