Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisinde Mikrocerrahi Yöntem


Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisinde Mikrocerrahi Yöntem

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Ömer Nadir Koç, bel ve boyun fıtıklarının belirtilerini ve tedavi seçeneklerini anlattı.Bel ve boyun ağrıları toplumda sık görülen yakınmaların başında gelmektedir. Bu şikayetlerin altında yatan nedenlere baktığımızda, karşımıza en sık bel ve boyun fıtıklarınınçıktığı görülür. Omurga, omurların üst üste dizilmesiyle oluşur. Her iki omur arasında disk denilen ve yastıkçık görevi gören bir yapı mevcuttur. Disklerin etrafı bir kapsülleçevrilidir. Bu kapsülün yırtılarak, disklerden bir ya da birkaçının omurilik kanalı içine doğru yer değiştirmesi (fıtıklaşması veya herniasyon) omurilikte-sinirlerde basıya yol açar.

Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

  • Bel, kalça ve/veya bacaklara yayılan şiddetli ağrı
  • Bacaklarda, ayaklarda uyuşma
  • Hareket kısıtlılığı, yürümekte zorluk

Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

  • Boyunda, ensede zaman zaman kollara ve kürek kemiklerine doğru yayılan şiddetli ağrı
  • Kollarda, ellerde uyuşma
  • El ve/veya kollarda kuvvetsizlik

Bel ve Boyun Fıtığı Tanısı Nasıl Konur?

Bel ve boyun fıtıklarının tanısını koyarken; ilk sırada hastanın dikkatle dinlenmesi, şikayetlerinin sorgulanması ve ayrıntılı bir fizik muayene gelir. Ayrıntılı bir fizik muayene hastaya yanlış bir tedavi uygulanmasının önüne geçer.

Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve ayrıntılı bir muayene sonrasında gerek görülürse yardımcı tanı yöntemlerine başvurulur. Günümüzde en sık kullanılan yardımcı tanı yöntemleri; MR ve EMG’dir.

MR (Manyetik Rezonans):
Günümüzde bel ve boyun fıtıklarının tanısında en çok kullanılan yöntemdir.
Yer değiştirmiş (fıtıklaşmış) olan diskin yerleşimi, seviyesi, sayısı, büyüklüğü ve hangi siniri ve/veya sinirleri basıya uğrattığı ile ilgili bilgiler verir.
EMG (Elektromiyografi):
Sinirin içinden geçen elektrik akımı ile ilgili bilgiler verir. Fıtık nedeniyle basıya maruz kalan sinirlerde bu akım bozulabilir ve bunun sonucunda hastada
nörolojik hasarlar ortaya çıkar.

Bel ve Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bel ve boyun fıtığının tedavisinde, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler uygulanır.
Hastaların pek çoğu cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden fayda görür ve şikayetlerinde belirgin azalma olur. Daha az bir grup hastada ise cerrahi tedavi zorunludur. Hastanın şikayetlerinin dikkatle dinlenmesi ve sorgulanması, hastanın ayrıntılı muayenesi ve yardımcı tanı yöntemleri doğru tedavi yöntemini belirlemek için yol göstericidir.
Cerrahi tedavi görmesi gereken grupta olup bir nedenle ameliyatını geciktiren hastalarda, geri dönüşü mümkün olmayan sinir hasarları gelişir.
Cerrahi tedavinin başarısında zaman önemlidir.

Cerrahi Dışı Yöntemler:
İstirahat, ilaç tedavisi
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Cerrahi Yöntemler:
Mikrodiskektomi

Günümüzde en etkili ve en sık kullanılan yöntemdir. Mikrodiskektomi tekniği, yüksek başarı oranı ile boyun fıtığı ve bel fıtığı başta olmak üzere çoğu
omurga ameliyatlarında kullanılabilir. Yaklaşık 2 cm lik bir cilt kesisinden girilerek mikroskop eşliğinde fıtık çıkartılır. Hastalar sadece 45 dakika süren
operasyon sonrası aynı gün ayağa kalkar ve yeniden yürüyebilir. En önemli avantajı, küçük bir bölgede çalışılabilmesi ve çevre dokunun hasar
görmemesidir. Bu nedenle hasta daha az ağrı duyar. Ameliyatta kullanılan mikroskop ise dokuların daha büyük, 3 boyutlu ve çok ayrıntılı tanınmasını
sağlayarak komplikasyon olasılığını azaltır. Operasyon genel anestezi ile yapılabildiği gibi spinal ve epidural anestezi dediğimiz yöntemlerle de yapılabilir.
Ameliyat olan hasta 1 gün hastanede yatırılmakta ve ertesi gün taburcu edilmektedir. Hastalar, 3 haftalık dinlenme sonrası günlük iş ve sosyal
yaşantılarına geri dönebilmektedir. Bu dönemde beden gücünü zorlamayacak hareketler ve yürüyüş önerilmektedir.
Endoskopik diskektomi
Seçilmiş hastalarda uygulanır. Hastanın mevcut fıtığının, bu yöntemle tedavi etmeye uygun olması gerekmektedir

Op. Dr. Ömer Nadir Koç
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi
Medivia Hospital
Oluşturma Tarihi: 27.09.2022 03:21
Son Güncelleme: 06.10.2022 01:57
Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...