Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Hakkımızda


Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle 2012 yılında kurulan Medivia Sağlık Grubu, modern tıbbın gereklerini, yılların tecrübesi ile birleştirerek hastalarına aktarmaya devam ediyor. Heralanda sunduğu kaliteli hizmet, hasta sayısını ve talebi artırmakta; artan talep hastalarımıza olan sorumluluğumuzu yükseltmektedir.Medivia Sağlık Grubu; bilimsel gelişmeleri yakından izleyen hekim kadroları, yenilenen teknolojik alt yapısı, hasta katları, hasta odaları,poliklinikleri, laboratuvarları ve görüntüleme merkezi ile hastalarına güvenli bir ortamda tedavi olmanın konforunu yaşatmaktadır.Butik bir hastane olarak başlayan hikayemizin, 2019 yılında gruba dahilolan Medivia Tıp Merkezi ile birlikte bizi getirdiği noktanın gururu,gelecekteki hedeflerimizin çıtasını yükseltmektedir. Önceliğimizin,hastalarımızın bize duyduğu güven olduğunu unutmadan yolumuza devam ediyoruz…

Nitelikli kadrosuyla, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, kaliteli, etik yaklaşımla ve uygun ekonomik koşullarda toplumun hizmetine sunmak, hasta memnuniyetini ön planda tutarak sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak.

Misyon:

 • Bilimsel ve etik ilkelerden ödün vermeden, hasta odaklı, güvenilir, kalite standartları ve yasal gerekliliklere uygun sağlık hizmeti sunmak.

Kalite Politikaları:
Hastanemizde, “Ayaktan, yatarak teşhis ve tedavi sunumu” hizmetlerinde ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak en iyi tanı ve tedavi hizmetini; ekonomik koşullarda, kaliteden ödün vermeden, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmek

 • Hastalarımızın, yaşam kalitesini yükselterek hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın eğitimlerle sürekli gelişimini desteklemek, bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli, özverili sağlık çalışanı olmalarını sağlamak
 • Ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, çalışanların da tam katılımını sağlayarak sürekli iyileştirmek temel                        politikamızdır.

Taahhütler:

 • Kurumsal yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren ve aynı zamanda hedeflerimizin oluşumuna ve gözden geçirilmesine rehber niteliğindeki kalite politikamız oluşturulmuş olup bu politikaya bağlı kalınacağını,
 • Yönetim Sistemimizin ve süreçlerinin oluşturulmasını, uygulama alanının tanımlanmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini,
 • Kuruluşun tüm alanlarında, yönetim sistemi politikasının ve hedeflerinin anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanacağını,
 • Tüm süreçlere yaklaşımda risk temelli düşüncenin de esas alınmasını, amaçlanan sonuçların güvence altına alınmasını,
 • İyileştirme çalışmalarında hastaların ve çalışanların katılımının sağlanmasını,
 • Eğitim, öğrenme, iyileştirme faaliyetlerine ve kuruluşumuzun altyapı faaliyetlerine kaynak sağlanmasını,
 • Kalite yönetim sistemi ve kurumsal amaçlar doğrultusunda uygun personelin istihdam edilmesi, sistemin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin bu konuda yönlendirilmesi ve yöneticilerin liderlik konusunda desteklenmesini,
 • Hasta gereksinim ve beklentilerinin saptanması, hizmet sunumunda beklentinin üzerine çıkılmasını,
 • Kalite Yönetim Sistemi ve bu sistemlerin gerektirdiği yasal ve diğer ilgili tarafların şartlarını uygulayacağını,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini,
 • Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşumuzun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını,
 • Tüm bu konularda üst yönetime erişilebilir olunmasını taahhüt eder.
Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...