Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Omuz Hastalıkları ve Omuz Artroskopisi


Omuz Hastalıkları ve Omuz Artroskopisi

Omuzumuz çok fazla yönde hareket eden bir eklem olduğu için sık yaralanabilir. Bu yaralanmalar ve sonuçları 4 ana başlıkta toplanabilir:

    • Omuz kasları (rotator manşet) yaralanmaları
    • Biseps tendonu hastalıkları
    • Donuk omuz
    • Omuz tekrarlayan çıkıkları

OMUZ KASLARI (ROTATOR MANŞET) YARALANMALARI

Omuzumuzda en sık yaralanan kas “supraspinatus” ve “infraspinatus” kaslarıdır. Bu kaslar iki şekilde yaralanabilir. Birincisi omuza gelen herhangi bir ani darbe ve zorlanma ile hemen olay anında yırtılabilir. Bu olay anında yırtılma çok nadirdir. İkincisi ve en sık yırtılma şekli ise zaman içinde yavaş yavaş üstteki “akromiyon” dediğimiz kemiğe sürtünerek yırtılabilir.

Bu hastalar özellikle geceleyin ağrılarının fazla olduğunu ifade ederler. Bu ağrılar gündüz omzu ritmik hareket ettirdiğimiz; cam silme, ütü yapma ve elektrik süpürgesi kullanma gibi hareketlerde çok artabilir.

Bazı hastalarda belli bir zaman sonra kas yırtığının verdiği zorlanma ile omuzda hareket kısıtlılığı oluşmaya başlayabilir. Bu duruma tıbbi olarak “donuk omuz” diyoruz.

BİCEPS TENDON HASTALIKLARI

Biceps kası (pazı kası), iki baş halinde omuzun üstüne ve ön iç yanına yapışır. Bu kasın omuzun üstüne yapışan uzun başı omuz ekleminin içinden geçer. Bu kasın uzun başının omuz içinden geçtiği bölgede ve yapıştığı yerde yaralanmalar olabilir.

Bu hastalarda özellikle bazı omuz hareketlerinde ani ağrıdan bahseder. Zaman içinde uzun baş tamamen ödemli hale gelir ve ağrı devamlı hal alabilir. Omuzun önünde pazı kasına vuran ağrı olur.

DONUK OMUZ

Donuk omuz adından da anlaşılacağı gibi omuzun hareketlerinin kısıtlanması ile giden bir tablodur. Hasta genelde 2-3 ay önce yaşadığı bir omuz yaralanmasından sonra ağrıların yavaş yavaş arttığını söyler.

Hasta omuz eklemini çok kullanamadığı için kürek kemiğini kullanarak kolunu kaldırmaya çalışır. Bu durum zamanla kürek kemiği çevresindeki kasların da ağrımasına neden olur.

OMUZ TEKRARLAYAN ÇIKIKLARI

Omuz eklemi herhangi bir darbe ile yerinden çıkabilir. Bu çıkık bir ortopedi uzmanının müdahalesi ile yerine oturtulabilir. Ancak bu çıkık birden fazla defa olursa, omuzun önünde çıkmayı engelleyen mekanizmalarda bir bozulma olduğu düşünülür.

Belli bir süre sonra hasta çıkık olacağını bile hissedebilir. Hatta bazıları omuzunu kendisi bile yerine oturtur. Bu durum hastanın omuzuna güvenememesine ve hayatını kısıtlamasına neden olur.

OMUZ ARTROSKOPİSİ (OMUZUN KAPALI AMELİYATLARI)

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu rahatsızlıklar kapalı ameliyatlar ile tedavi edilebilir. Kapalı ameliyata ortopedide “artroskopi” diyoruz. Omuz artroskopisi genelde 3 küçük delikten yapılabilir. Bir delikten özel kameralar sokarak diğer deliklerden de bazı özel küçük aletler sokarak buradaki hasarlar onarılabilir. Bu kapalı, deliklerden yapılan ameliyatların en büyük faydası: Omuzun içine ulaşmak için, büyük cilt kesikleri yapılmaz ve ardından omuz için önemli kaslar kesilmez. Omuzun içine ulaşmak için sadece küçük deliklerden omuz artroskopisi yapılabilmektedir.

Medivia Web ve Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
Oluşturma Tarihi: 06.10.2022 01:38
Son Güncelleme: 06.10.2022 01:52
Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...