Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Ziyaret Kuralları


Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve hastane enfeksiyonunu engellemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen konulara hassasiyet gösteriniz.

SERVİSLER

 • - Hasta servislerinde 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilir. Bu saatler hastaların bakım ve uyku zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 • - Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.
 • - Ziyaret saatlerinin dışında, acil yatmış, operasyon olacak ya da olmuş hastalar doktorun izni ile birinci derecede yakınları tarafından ziyaret edilebilir.
 • - Günübirlik yatışlarda da yukarıdaki kurallar geçerlidir.

GENEL ZİYARET KURALLARI

 • - Yukarıda belirtilen ziyaret saatlerine uyunuz.
 • - Hastanede açık alanlar dışında sigara içmeyiniz.
 • - Hastanıza dışarıdan yiyecek getirmeyiniz.
 • - Ziyaret öncesi el hijyenine dikkat ediniz.
 • - Servislerde ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.
 • - Grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığınız mevcutsa hasta ziyareti yapmayınız.
 • - 14 yaş altı çocukları hasta ziyaretine getirmeyiniz.
 • - Ziyarete gelirken topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir.
 • - Topraksız çiçekler ise, Danışma Birimi tarafından kabul edilerek uygun saatlerde görevliler tarafından hastanıza teslim edilmektedir.
 • - Hastanızın sağlığı için en kısa sürede bu çiçekleri hasta odasından uzaklaştırınız.
 • - Ziyaret sırasında enfeksiyon riskini önlemek amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız.
 • - Ziyaret sırasında hastaya bağlı bulunan ekipmana kesinlikle dokunmayınız.
 • - Hastanızı lütfen öpmeyiniz.
 • - Hastanızın oda kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen dikkat ediniz.
 • - Pandemi gibi yurt genelinde sıkı tedbirler alınması gereken durumlarda ziyaret koşulları ve ziyaret saatleri güncellenebilir. Bu konuda yapılan sözlü/yazılı uyarılara uyunuz.

ÇOCUK HASTALARDA ZİYARETÇİ KURALLARI (KARDEŞ/ARKADAŞ)

 • - Çocuk hastalar kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilir.
 • - Bulaşıcı enfeksiyon durumu olan ve enfeksiyon kaynağı riski taşıyan çocuk/kardeş ziyaretçilerin yataklı hasta servislerine girişine izin verilmez.
 • - Kabul edilen çocuk ziyaretçiler yetişkin refakatinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • - 3 yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş ziyaret saatlerinde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • - Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır.
 • - Ziyaretçi çocukların girişte ellerini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.
 • - Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe / çocuğa dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.
 • - Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın, vücut direncinin diğer hastalara göre daha düşük olması nedeniyle bu bölümlerimizde ziyaret kuralları farklıdır. Yukarıda belirtilen genel kurallara ilave olarak:

 • - Yoğun Bakım'da ziyaret organizasyonu hastanızın hemşiresi tarafından sağlanır.
 • - Her gün düzenli olarak ve önemli bir gelişme olduğunda, Yoğun Bakım Doktoru tarafından hasta yakınları ile görüşülür ve bilgilendirilirler.
 • - Bu bilgilendirmenin ardından koşullar uygun olduğunda, 16.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret olanağı sağlanır.
 • - Enfeksiyon riski ve hastalarımızın takip ve tedavilerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla hastanın birinci derece yakınları olmak üzere 2 kişiden fazla ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz.
 • - Ziyaret öncesi enfeksiyon açısından hemşireniz gözetiminde ellerinizi yıkamanız yeterlidir.
 • - Ziyaret saati sonrası yapılan yatışlarda, yatışı takiben 1 saat içinde ziyaret imkanı sağlanır. Daha sonra ziyaret saatine kadar ziyaretçi kabul edilmez.
 • - Ziyaret sırasında, herhangi bir hastamızda gelişebilecek acil durum ve muayene nedeniyle ziyaretinizin sonlandırılması istenebilir. Bu durumda lütfen ziyaretinizi sonlandırınız.
 • - Ziyaret esnasında cep telefonunuzu kapalı tutunuz.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

 • - Yenidoğan Yoğun Bakım'da herhangi bir müdahale olmadığı sürece bebeğin anne ve babası gün içinde bebeklerini 14.00 - 15.00 ve 20.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilir.
 • - Girişte hemşireniz gereksinime göre ekipman kullanmanızı isteyebilir ( önlük – maske ).
 • - Bebek annelerinin tırnakları kısa ve ojesiz olmalı, yüzük ve bilezik benzeri şeyler enfeksiyon açısından çıkartılmalıdır.
 • - Bebekle temastan önce hemşirenizin tarihine uygun olarak ellerinizi yıkayınız
 • - Yukarıda belirtilen kurallar her Yenidoğan Yoğun Bakım'a girişte aynen uygulanır.


Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...