Dil Seçimi

Medivia Sağlık Grubu
Checkup Paketleri

Checkup Nedir?


Bir kişinin sağlık durumu hakkında bilgi edinmek, olası problemlerini veya risk durumunu tespit edebilmek adına yapılan genel sağlık taraması, checkup olarak adlandırılır. Yaş grubuna ve cinsiyete özgü belirli kan testleri ve görüntüleme tetkiklerini içeren checkup paketleri ile genel bir sağlık değerlendirmesi yapılarak hastada henüz belirti vermeyen herhangi bir sağlık sorununun bulunup bulunmadığı değerlendirilebilir. Genellikle herhangi bir şikayeti bulunmayan hastalara yapılan checkup taramaları, sağlığın korunabilmesi açısından düzenli olarak yapılmalı; yaş ilerledikçe bu taramalar sıklaştırılmalıdır.

Checkup Paketlerimiz


 

Checkup (Erkek)

Muayene

İç Hastalıkları Muayenesi

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Muayene

Göz Hastalıkları Muayenesi

Muayene

Üroloji Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Ürik- Asit

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Vitamin B12

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

Hormon

TSH

Hormon

PSA Total

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Sedim

Sedimantasyon

Seroloji

HBs Ag

Seroloji

Anti HBs

Vitamin D

Vitamin D3 (25 (OH)2)

Röntgen

AKC Normal Grafi Tek Yönlü

Usg

US Abdomen Tüm


Checkup (Kadın)

Muayene

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Muayene

İç Hastalıkları Muayenesi

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Muayene

Göz Hastalıkları Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Ürik- Asit

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Vitamin B12

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

Hormon

TSH

Hormon

Vitamin D3 (25 (OH)2)

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Sedim

Sedimantasyon

Seroloji

HBs Ag

Seroloji

Anti HBs

Smear

Smear Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile

Röntgen

AKC Normal Grafi Tek Yönlü

Usg

US Abdomen Tüm

Mamografi

Mamografi (iki taraflı)


Erkek 40 Yaş Altı

Muayene

Diyetisyen Muayenesi

Muayene

Check-Up Muayenesi

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Muayene

Üroloji Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Albümin (serum)

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

Bilirubin, total

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Demir

Biyokimya

Demir bağlama kapasitesi

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Kalsiyum

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Sedimantasyon

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Ürik- Asit

Hemotoloji

Ferritin

Hemotoloji

Vitamin B12

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

Hormon

TSH

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Seroloji

Anti HBs

Seroloji

Anti HIV I/II (Ag/Ab Combo/p24) ELISA

Seroloji

HBs Ag

Gaita

Gaitada Gizli Kan (GGK)

Röntgen

Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

Usg

US Abdomen Tüm


Kadın 40 Yaş Altı

Muayene

Check-Up Muayenesi

Muayene

Diyetisyen Muayenesi

Muayene

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Albümin (serum)

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

Bilirubin, total

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Demir

Biyokimya

Demir bağlama kapasitesi

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Kalsiyum

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Ürik- Asit

Hemotoloji

Ferritin

Hemotoloji

Vitamin B12

Hormon

Anti HBs

Hormon

Anti HIV I/II (Ag/Ab Combo/p24) ELISA

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

Hormon

TSH

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Sedim

Sedimantasyon

Seroloji

HBs Ag

Gaita

Gaitada Gizli Kan (GGK)

Smear

Smear Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile

Smear

Smear Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile

Röntgen

Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

Usg

US Abdomen Tüm

Usg

US Meme çift taraflı


Erkek 40 Yaş Üstü

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Muayene

Diyetisyen Muayenesi

Muayene

Üroloji Muayenesi

Muayene

Check-Up Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

Bilirubin, total

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Demir

Biyokimya

Demir bağlama kapasitesi

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Kalsiyum

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Ürik- Asit

Biyokimya

Albümin (serum)

Hemotoloji

Ferritin

Hemotoloji

Vitamin B12

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

Hormon

TSH

Hormon

PSA serbest

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Sedim

Sedimantasyon

Seroloji

Anti HBs

Seroloji

Anti HIV I/II (Ag/Ab Combo/p24) ELISA

Seroloji

HBs Ag

Gaita

Gaitada Gizli Kan (GGK)

Röntgen

Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

Usg

US Abdomen Tüm


Kadın 40 Yaş Üstü

Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Muayene

Diyetisyen Muayenesi

Muayene

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Muayene

Check-Up Muayenesi

Kardiyo

EKG Elektrokardiyogram

Kardiyo

Eko Doppler + Renkli M mode B mode Trastorasik

Kan Sayım

Kan sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Biyokimya

Glukoz (Kan Şekeri)

Biyokimya

ALT (SGPT) Alanin aminotransferaz

Biyokimya

AST (SGOT) Aspartat aminotransferaz

Biyokimya

Bilirubin, total

Biyokimya

C reaktif protein ( türbidimetrik ), kantitatif

Biyokimya

Demir

Biyokimya

Demir bağlama kapasitesi

Biyokimya

HDL-kolesterol

Biyokimya

Kalsiyum

Biyokimya

Kreatinin (serum)

Biyokimya

Direk LDL

Biyokimya

Potasyum

Biyokimya

Sodyum

Biyokimya

Kolesterol, serum, total

Biyokimya

Trigliserit

Biyokimya

TSH

Biyokimya

Üre

Biyokimya

Ürik- Asit

Biyokimya

Albümin (serum)

Hemotoloji

Ferritin

Hemotoloji

Vitamin B12

Hormon

CEA (Karsinoembriyojenik antijen)

İdrar

İdrar tahlili (tam otomatik)

Sedim

Sedimantasyon

Seroloji

Anti HBs

Seroloji

Anti HIV I/II (Ag/Ab Combo/p24) ELISA

Seroloji

HBs Ag

Seroloji

HBs Ag

Gaita

Gaitada Gizli Kan (GGK)

Smear

Smear Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile

Usg

US Abdomen Tüm

Mamografi

Mamografi (iki taraflı)

Röntgen

Akciğer grafisi P.A. (tek yön)


Standart Check-up (Erkek)

Muayeneler

Check-up Muayenesi

Muayeneler

Göz Hastalıkları Muayenesi

Muayeneler

Kardiyoloji Muayenesi

Muayeneler

Üroloji Muayenesi

Genel Testler

Kan Sayımı, otomatize (22 parametre Hemogram)

Genel Testler

C reaktif protein (türbidimetrik), kantitatif

Genel Testler

Sedimantasyon

Genel Testler

Gaitada Gizli Kan GGK

Genel Testler

Glukoz (Kan Şekeri)

Böbrek Fonksiyon Testleri

Üre

Böbrek Fonksiyon Testleri

Ürik-Asit

Böbrek Fonksiyon Testleri

İdrar Tahlili (tam otomatik)

Kan Yağları Testleri

HDL - kolesterol

Kan Yağları Testleri

Direk LDL

Kan Yağları Testleri

Trigliserit

Kan Yağları Testleri

Kolesterol, serum, total

Karaciğer Fonksiyon Testleri

ALT

Karaciğer Fonksiyon Testleri

AST

Bulaşıcı Hastalıklar (Seroloji)

Hbs Ag


Checkup Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer?


Checkup için öncelikle checkup yapılan bir hastane ya da tıp merkezinden randevu almanız gerekiyor. Checkup’tan sorumlu doktor kullandığınız ilaçlar ve daha önce geçirdiğiniz hastalıklar konusunda sorular sorar. Bu doğrultuda checkup’ın kapsamı belirlenir, kişinin checkup’a gelmeden kullanması veya kesmesi gereken ilaçlar varsa doktor tarafından bilgilendirme yapılır.

Randevu günü aç karna (8-10 saat arası bir açlıkla) checkup birimine gelindiği zaman kan ve idrar tahlilleri alınıyor bunun dışında kalp elektrosu (EKG), akciğer filmi, batın ultrasonu gibi görüntüleme yöntemlerine başvuruluyor. Kişinin yaşı ve cinsiyetine göre mamografi, PSA testi gibi tetkikler gerçekleştiriliyor. 50 yaş üstünde endoskopik tetkikler planlanabiliyor.

Checkup süresi panel içeriğine göre farklılık gösterebiliyor. Sonuçlarınız checkup panel içeriğindeki tetkiklere bağlı olarak aynı gün içerisinde ve/veya takip eden günlerde hazır oluyor.

Checkup kimlere yapılır?


Checkup işlemi sadece tahlil ve testlerden oluşan bir uygulama değildir. Kişi; yaşına, cinsiyetine ve risk faktörlerine göre kendisi için belirlenen uzman hekimlerle yüz yüze görüşür ve muayene olur. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda kişiye ek laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemeler yapılabilir. Böylece hastanın mevcut sağlık durumu kapsamlı olarak değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar ışığında hekim, hastayı dikkat etmesi gerekenler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirir. Bir sonraki checkup işlemi sırasında var olan riskler gözden geçirilir.

Ailesinde şişmanlık, diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olanlar, Jinekolojik kanserler, meme kanseri, prostat kanseri gibi kanser türleri açısından risk grubunda yer alanlar, kronik ve kalıtımsal diğer hastalıklar açısından risk grubunda yer alanlar, yoğun tempoda ve yoğun stres altında çalışanlar, daha sağlıklı bir menopoz dönemi geçirmek isteyenler kadınlar, düzenli temel sağlık kontrolü yaptırmalıdır.

Checkup fiyatları ne kadar?


Checkup içeriğinin ve fiyatının tam olarak belirlenebilmesi için hekim tarafından yapılacak ön görüşme ve muayeneye ihtiyaç duyulur. Yaş ve cinsiyete göre belirli standart paketler belirlenmiş olsa da ailede bilinen genetik yatkınlıklar, teşhis edilmiş kronik hastalıklar, sigara ve alkol alışkanlıkları veya daha önceden madde kullanım öyküsü gibi durumlar varsa checkup içeriğini değişebilir. Checkup fiyatları belirlenecek pakete ve içeriğe göre değişeceğinden dolayı hastanın tüm incelenmesi ve ihtiyaçları belirlenmeden checkup fiyatı söyleyebilmek uygun değildir.

Siz de checkup taramasından geçmek veya sağlık durumunuza göre yaptırmanız gereken testler hakkında bilgi almak istiyorsanız hekiminize danışabilirsiniz. Düzenli checkup yaptırarak olası hastalıklarınızın erken dönemde tespit edilmesini sağlayabilir; sağlığınızı koruyabilirsiniz. Medivia Sağlık Grubu’nda checkup programları hakkında bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.

Checkup neleri kapsar?


Checkup, sadece tahlil ve tetkikten oluşan bir inceleme değildir. Hastalık oluştuktan sonra yapılan tetkikler de checkup değildir. Checkup sırasında hastanın sadece laboratuvar testlerine bakılıp değerlendirilmez, checkup öncesinde hastayla yapılan görüşmeler ile daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir.

Checkup doktorun hasta ile yaptığı görüşme, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri doğrultusunda yapılan bir değerlendirmedir. Kişinin yaşam, beslenme tarzı, alışkanlıkları ve ailevi riskler göz önünde bulundurarak hastanın sağlık durumu değerlendirilir.

Checkup sonuçlarına göre hastanın yapması gereken ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilir. Eğer bir rahatsızlık teşhis edilirse ya da hastanın bir sağlık sorunu var ise, hasta doğru bölüme doğru yönlendirilir.

Checkup'ta hangi testler yapılır?


Checkup paketleri kişinin sağlık öyküsüne, genetik yatkınlıklarına, yaş ve cinsiyetine göre değişkenlik gösterir. Belirli yaş grubunda olan kadın ve erkek bireylere özgü standart paketler geliştirilmiştir. Bu paketlerden kişiye uygun olanı belirlendikten sonra tıbbi öyküye en iyi eşlik edecek şekilde belirli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanmaya başlanır. Checkup paket içeriğinde yapılan temel testler arasında şunlar yer alır:

•Biyokimyasal tetkikler

•Radyolojik görüntülemeler

•Diyabet (şeker) hastalığı tarama testleri

•Kardiyolojik taramalar

•Kan yağları, temel vitamin ve minerallerin incelemeleri

•Karaciğer fonksiyon testleri

•Böbrek fonksiyon testleri

•Tiroit testleri

•Kansere yönelik araştırmalarda kullanılan bazı tarama testleri

Tüm checkup paketlerinin kapsamında yer alan radyolojik görüntülemeler şunlardır:

•Akciğer röntgeni

•Tüm batın ultrasonografisi

•Tiroit ultrasonografisi

Checkup sırasında temel olarak yapılan biyokimyasal analizler ise şu şekildedir:

•Hemogram (Tam Kan Sayımı)

•İdrar testi

•Sedim ve CRP gibi iltihabi durumlara ilişkin belirteçler

•Romatizmal hastalık belirteçleri

•Kolesterol ve trigliserit testleri

•Protein durumu

•Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını gösterir parametreler

•Kan şekeri ve diyabete ilişkin bazı parametreler

•Temel vitamin ve mineral değerleri

Checkup'a Gelmeden Önce Nelere Dikkat Edilmeli?


Checkup yaptırmaya gelmeden önce yapılacak testlerden en doğru sonuçların elde edilebilmesi için kişilerin belirli konulara dikkat etmesi gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Checkup testlerinin aç karnına verilmesi gerektiğinden bir önceki gece saat 12’den itibaren yeme içme sonlandırılmalıdır. Sabah kahvaltı veya atıştırma yapılmamalıdır.
  • Sigara, diğer tütün ürünleri, çay ve kahve tüketilmemelidir.
  • Gece 12’den itibaren su tüketimi sınırlandırılmalı ve bir bardaktan az olmasına dikkat edilmelidir.
  • Taramadan önceki 3 gün içerisinde alkol tüketilmemelidir.
  • Sabah aç karnına alınan ilaçlar varsa bunlar o gün için alınmamalıdır.
  • Checkup günü egzersiz yapılmamalı, takı takılmamalı ve efor testi yapılacağından eşofman gibi rahat kıyafetlerle sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
  • Kadınlar için checkup günü adet kanamasının olduğu güne denk getirilmemeli, böyle bir durum mevcut ise bilgi verilerek randevu günü değiştirilmelidir.
  • Gebelik durumu veya şüphesi varsa bu konu hakkında hekime mutlaka bilgi verilmelidir.
  • Checkup için gelinirken daha önceden yapılmış tetkiklerin sonuçları da getirilmelidir.
Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...