Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Neonatoloji


Kurumumuzun tüm branşlarda SGK anlaşması bulunmaktadır.

Neonatoloji bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün yenidoğan ve prematüre bebek gibi doğum sonrası tüm riskli bebeklerle ilgilenen yan dalıdır.
Neonatoloji Bölümümüzde yaşamın ilk ayı içinde hasta yenidoğan ve prematüre bebeklerin tanı, tedavi ve izlemi yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatırılarak yapılmaktadır. Prematürite, immatürite, çoğul gebelikler, anne karnında gelişmesi geri kalmış bebekler, yenidoğan sarılığı, yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi işlem yapılmış ve izlenmesi gerekli bebeklere ait olan sorunlar en sık izlenen hastalıklardır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler ve tedaviler de yapılmaktadır. Bunların en önemlileri yenidoğan sarılığının tedavisinde yapılan fototerapi ve kan değişimi, solunum hastalıklarında mekanik solunum cihazlarının kullanılması olarak sayılabilir. Bunun dışında preoperatif ve postoperatif dönemdeki tüm yenidoğanların izlemi de yapılabilir.
Bu tedavilerin uygulanmasını sağlayan başlıca tıbbi destek cihazlarımız konvansiyonel ve gelişmiş mekanik ventilatörler, fototerapi cihazları (LED teknolojili), total vücut soğutma cihazı, inhale nitrik oksit cihazı, serebral fonksiyon monitörü, küvözler, açık yataklar, transport küvözleri, non-invazif ve invazif monitörler olarak sayılabilir.

Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...