Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp


Kurumumuzun tüm branşlarda SGK anlaşması bulunmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlıklı hayatın sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü; teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.
Medivia Tıp Merkezi GETAT Ünitesi; kronik ve sistematik hastalıkların tedavisini destekleyen geleneksel tedavi yöntemlerini, bilimin ışığında modern uygulamalarla bir araya getirmektedir. GETAT Ünitesi’nde; kupa-hacamat gibi geleneksel tıbbın binlerce yıldır kullandığı tedavi yöntemlerinin yanı sıra ozon tedavileri tamamlayıcı olarak hastalara uygulanmaktadır.
Üniteye başvuran hastaların durumu, öncelikle GETAT sorumlu hekimi tarafından gerekli tüm tetkikler yapılarak değerlendirilmekte, sonrasında en uygun geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması seçilerek tedavi süreci başlatılmaktadır. Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre; geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayabilecek tek yetkili hekimlerdir. Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini sentezleyen GETAT Ünitesi de bu yönetmeliği esas alarak, hastaların yanlış ellerde yanlış yöntemlerle mağduriyet yaşamaması için çaba göstermektedir;

GETAT Ünitemizde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Ozon Tedavisi
Ozon tedavisi, medikal ozon gazı kullanılarak bazı hastalıkların tedavi edilmesidir. Ozon tek başına veya diğer tedavilere ek olarak ya da tamamlayıcı bir yöntem olarak da uygulanabilir.
Uygun dozlarda ve tekrarlı şekilde uygulanan ozon tedavisi; vücudun savunma sistemlerini (antioksidan sistemleri) aktive edip güçlendirmekte, oksidatif strese karşı direnç gelişimini sağlamaktadır. Ozon tedavisi böylece vücutta; antibakteriyel, antiviral, antifungal etki ve -bağışıklık sistemini uyararak- immünomodülatör etki oluşturmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin dokulara oksijenin taşıma kapasitelerini artırarak oksijen azlığını gidermekte; kozmetik, analjezik ve anti-aging etki sağlamaktadır.
Son yıllarda hastalıkların tedavisinde rutin yöntemlere yardımcı olarak tercih edilen ozon tedavisi; güvenli, etkili ve bilimsel bir uygulamadır. Günümüzde diyabet, hipertansiyon ve kronik hepatit tedavisinde başarılı sonuçlar sağlayan ozon tedavisi, hücre yenilenmesini hızlandırdığı için eklem ağrıları, kireçlenmeler, bel ve boyun fıtıkları gibi rahatsızlıkların tedavisinde, klasik fizik tedavi yöntemlerine çok büyük katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca ilerlemiş iskemik hastalıklar, fistülün eşlik ettiği apseler, enfekte yaralar, bası yaraları, kronik ülserler, diyabetik ayak ve yanıklar, kas iskelet sistemi hastalıkları ve eklem kireçlenmeleri, kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji, ağız boşluğundaki kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralar, akut ve kronik enfeksiyöz hastalıklar, alerji ve astım, amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığı vs.), senil demans (yaşlılığa bağlı bunama), kansere bağlı yorgunluk, psöriyazis (sedef) ve atopik dermatit gibi deri hastalıklarına kadar birçok durumda hekimlerin önerileri doğrultusunda, tedavi sürecinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Kupa- Hacamat Tedavisi
Hacamat kısaca; deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın ciltte tekniğine uygun bir şekilde, milimetrik kesiler oluşturarak sonrasında kupalarla vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.
Çevremizdeki çeşitli kimyasallar, gıda katkı ve koruyucu maddeleri, atılamayan ilaç birikintileri, gıdalardaki hormonlar, soluduğumuz havadaki ağır metaller, yabancı proteinler, kanserojenler, alerjenler, GDO’lu ürünler, su ve hava kirliliği, mikro pıhtılar, kanın akışkanlığını bozan ve kanı kalınlaştıran sebepler; kolesterol, iltihabi kalıntılar vb. bütün bu sayılanlar hacamat ile vücuttan uzaklaştırılabilmektedir.
Vücuttaki toksinler, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Kanda yoğunlaşma artarsa akışkanlık azaldığı için, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, sinirlilik, damar tıkanıklıkları olur. Tüm bunların sonucu olarak; felç, inme, pıhtı atma ve kalp krizi riskleri artar.
Düzenli aralıklarla yapılan tarama hacamatı tedavisi ile kronik hastalıklardan uzaklaşılır. Tıkanıklık ve blokajlar kaldırılarak sağlıklı kan dolaşımına geri dönmek mümkün olur. Hacamat ile anti-aging etki sağlanarak zindeliğe kavuşulur.
Hacamat rahatsız edecek kadar ağrıya yol açmadan, iş gücü kaybı olmadan tatbik edilen bir tedavi metodu olup, hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı yaşamanın en kolay yollarından biridir.
Metabolik atıkların giderilmesinde, sistematik ağrıların azaltmasında ve lenfatik sistemlerin canlandırılmasında etkili olan hacamat tedavisi, steril şartlarda Sağlık Bakanlığı sertifikalı hekimler tarafından yapılmalıdır. Kime ve nasıl yapılacağı, tüm tedavi uygulamalarında olduğu gibi yine doktor tarafından belirlenmelidir.

Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...