Dil Seçimi
Bu Sayfayı Paylaşın:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


Kurumumuzun tüm branşlarda SGK anlaşması bulunmaktadır.

Hastalık yapıcı özellikte bir mikrobun vücuda girip yerleşmesi ile oluşan hastalıklara Enfeksiyon Hastalıkları denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bakterilere ve virüslere bağlı olarak ortaya çıkan her türlü ateşli ve bulaşıcı hastalık "Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji"nin ilgi alanıdır.
Enfeksiyon Hastalıkları, tüm dünya ülkelerinde tıp teknolojisindeki hızlı gelişmelere rağmen sık görülen, ölümlere yol açabilen hastalık grubu olarak tanımlanır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları, Mikrobiyoloji laboratuvarı sonuçları ile hastalık arasındaki yorum köprüsünü kurar ve hastaya en iyi hizmetin verilmesini sağlar.
Hastane Enfeksiyonları: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.
Personel Sağlığı: Hastane personelini standart önlemler hakkında ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bilgilendirmek ve aşılamak.
Poliklinik Hizmetleri: Hastaların erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanması. Başta Hepatit B olmak üzere diğer bulaşıcı hastalıkların, aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı uygulamasının sağlanması (Hepatit A, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip, tetanoz, zatürre vs.), hasta ve hasta yakınlarını bulaşıcı hastalıklar konusunda daha yaygın biçimde eğitmek, bulaşıcı hastalıkların bildiriminin yapılmasını sağlamak. Polikliniğimizde ayrıca; seyahat sağlığı, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve diğer koruma yöntemleri konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Klinik Hizmetleri: Gripten menenjite, idrar yolu enfeksiyonlarından hepatitlere, ishaller, besin zehirlenmeleri ve parazit hastalıklarına kadar çok geniş bir hastalık grubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir. Ayrıca yüksek ateşle seyreden enfeksiyon dışı hastalıkların da ayrım ve değerlendirilmeleri daha sonra hastaların ilgili bölümlere yönlendirilmeleri de enfeksiyon hastalıkları biriminin işlerindendir.
Temel ilgi alanlarımız;
1. Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
2. Üst ve Alt Solunum Yolları Enfeksiyonları
3. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
4. İdrar Yolu Enfeksiyonları
5. Kas ve İskelet Sistemi Enfeksiyonları
6. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
7. Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem Enfeksiyonları
8. Kardiyovasküler Sistem Enfeksiyonları
9. Döküntülü Enfeksiyonlar
10. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
11. Hastane Enfeksiyonları
12. Edinsel İmmun Yetmezlik Sendromu (HIV/AIDS)
13. Antibiyotikler ve antibiyotiklerin doğru kullanımı
14. Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş
15. Bağışıklama-Aşılama
16. Seyahat Sağlığı

Doktorlarımıza Danışın
✓ Valid
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.)
Arama
Yükleniyor...